เรื่องเล่าของสาวรับใช้
ชื่อเรื่อง
เรื่องเล่าของสาวรับใช้
ผู้แต่ง
มาร์กาเร็ต แอ็ตวูด ผู้แปล : จุฑามาศ แอนเนียน
สำนักพิมพ์
ไลบรารี่ เฮ้าส์
เลขเรียกหนังสือ
รป .อ8474

นวนิยายไซไฟดิสโทเปียของนักประพันธ์ชาวแคนาดา มาร์กาเร็ต แอ็ตวูด พิมพ์ครั้งแรก ปี 1986 กล่าวถึงโลกอนาคตในปี 2195 ท้าทายการรับรู้ความจริงทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ ความเชื่อและความศรัทธาต่อศาสนา ผ่านคำบอกเล่าของ “ออฟเฟรด” หญิงรับใช้คนหนึ่งใน “กิเลียด” อาณาจักรที่มีระบอบการปกครองแบบแบ่งแยกหน้าที่และชนชั้น มอบคุณค่าและบทบาทของคนจากความสามารถในการอุทิศร่างกายให้แก่การผลิตทรัพยากรเพื่อผดุงการดำรงอยู่ของมวลมนุษยชาติ