คู่มือสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย ASP.NET & .NET Core MVC
ชื่อเรื่อง
คู่มือสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย ASP.NET & .NET Core MVC
ผู้แต่ง
ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์
ไอดีซีฯ
เลขเรียกหนังสือ
005.75 .ศ46ค

รวบรวมหลักการการสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย ASP.NET และ .NET Core MVC เน้นให้ผู้อ่านฝึกฝนจากตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ได้จริงอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลได้บนอุปกรณ์ที่มีขนาดแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น PC, Mobile และ Tablet