จักรญาณวิทยา
ชื่อเรื่อง
จักรญาณวิทยา
ผู้แต่ง
ธเนศ วงศ์ยานนาวา
สำนักพิมพ์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขเรียกหนังสือ
089.95911 .ธ55

หนังสือรวมบทสนทนาผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์หรือสาขาวิชานั้นๆ กับ อ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา ตั้งแต่อาหาร จนถึง ความตายของปรัชญาการเมือง