Articles
วิธีรับมือความเครียดจากการเป็นฟรีแลนซ์ ย้อนกลับ

02-3.png

วิธีรับมือความเครียดจากการเป็นฟรีแลนซ์

        เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปที่ในช่วงชีวิตหนึ่งจะมีความรู้สึกไม่มั่นคง วิตกจริต หรือเครียดเกี่ยวกับงานที่ทำเป็นบางครั้งบางคราวแบบนี้ สาเหตุก็เพราะว่าสังคมได้หล่อหลอมเราให้มองว่าการทำงานเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ในชีวิต เป็นตัววัดคุณค่าและความสำเร็จที่มีต่อสังคม เพื่อนฝูง และครอบครัว จนไม่มีใครไม่อยากมีงานที่ถูกมองว่าไม่มั่นคง
        ความรู้สึกไม่มั่นคงเหล่านี้มักเกิดขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับอนาคต ส่งผลให้เราเกิดอารมณ์ด้านลบต่างๆ ทั้งความอ่อนล้าทางอารมณ์ ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล หรือยิ่งกว่านั้น อาจร้ายแรงและลามไปถึงการเป็นโรคทางกายภาพด้วย เช่น โรคหัวใจ เป็นต้น
        สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับอาชีพฟรีแลนซ์บ่อยที่สุด ด้วยความที่งานมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดความแน่นอน เปรียบเทียบง่ายๆ ว่าคนที่ประกอบอาชีพทั่วไปจะสามารถเติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานทางร่างกายอย่างปัจจัย 4 และความปลอดภัยของตัวเองจากการมีอาชีพที่มั่นคง มีบ้าน และสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งได้ ในขณะที่ฟรีแลนซ์อาจไม่มีความมั่นคงเท่าและอาจต้องทุ่มสุดตัวเพื่อให้สามารถเติมเต็มความต้องการพื้นฐานต่างๆ มากกว่าปกติ สุดท้าย ฟรีแลนซ์อาจต้องปลีกตัวออกจากเพื่อน ครอบครัว มีปัญหาทางอารมณ์ หรือหมดสนุกไปเลยก็มี

         รับมือกับปัญหาจากการเป็นฟรีแลนซ์
         สำหรับคนที่มีความเครียดจากการทำงานแบบฟรีแลนซ์ วิธีรับมือแบบง่ายๆ

         ข้อแรก คือ ให้พยายามมองหากำลังใจจากคนรอบข้าง (จากคนที่เป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันด้วยยิ่งดี) เพราะฟรีแลนซ์จำนวนมากมักทำงานตามลำพังแบบหัวเดียวกระเทียมลีบ การหาใครสักคนไว้คอยพูดคุยและปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกันจริงๆ หรือทางออนไลน์จึงเป็นไอเดียที่ดีมากๆ เพราะการได้พูด ได้แชร์ปัญหาหรือประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน จะช่วยสร้างบรรยากาศแตกต่างจากการต้องนั่งทำงานคนเดียวได้
         ข้อสอง ควรมองด้านดีของสิ่งต่างๆ เข้าไว้ เช่น ในช่วงที่ไม่มีงานเข้ามา แทนที่จะมองว่ากำลังเสียโอกาส บรรดาฟรีแลนซ์ควรมองเวลาที่ว่างเป็นโอกาสที่จะเริ่มงานใหม่ๆ ที่ทำให้ตัวเองมั่นคงมากขึ้น หรือเริ่มธุรกิจเล็กๆ ที่ให้รายได้มากขึ้น เป็นต้น
         ข้อสาม มองหาที่ปรึกษาดีๆ สักคน ที่สามารถช่วยแนะนำวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตแบบฟรีแลนซ์ ที่ปรึกษาที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในอาชีพการงานและลดความเครียดที่เกิดจากงานได้
         และข้อสุดท้าย จงพิจารณาหาจุดพอดีของชีวิตส่วนตัวและงาน และรู้ว่างานแบบไหนที่เหมาะสมและดีกับตัวเอที่สุด ซึ่งการหาจุดพอดีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ว่าคนประกอบอาชีพอะไรก็ควรมีทั้งนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จ มีความสุข และมีสุขภาพกายใจที่ดี
         ไม่ว่าเทรนด์การทำงานจะเปลี่ยนไปแค่ไหน การรู้จักปรับตัวจะช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจและการทำงานทุกประเภทอย่างแน่นอน

แหล่งข้อมูล : https://theconversation.com/how-to-cope-with-the-stress-of-working-alone-71716