Articles
8 เทรนด์ในโลกดิจิทัล ย้อนกลับ

โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนใบนี้อัดแน่นไปด้วยความรู้มหาศาล คนในยุคนี้จึงมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และค้นหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลาจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงได้จากหลายช่องทาง

เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกลทำให้ระบบเครือข่ายความรู้ออนไลน์ขยายฐานความรู้ออกไปอย่างรวดเร็ว โดยมีอินเตอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ พฤติกรรมการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนไป คนที่สนใจเรียนรู้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแค่เรียนในห้องเรียน ยังมีความรู้ใหม่ๆ อีกมากรออยู่นอกห้องเรียน

ผู้คนในยุคนี้ต้องพยายามปรับตัวเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผลทำให้ผู้คนมีวิถีชีวิตแทบจะเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา

พบกับ 8 เทรนด์ในโลกดิจิทัล ที่ผลักดันให้ผู้คนและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง

TK Web Banner 600-347 (6).png

1 DIGITAL AGE ยุคดิจิทัล 
ยุคดิจิทัล ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป สามารถค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากอินเทอร์เน็ตช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ทั่วทุกมุมโลก และสมาร์ทโฟนกลายเป็นปัจจัยที่ 5

2 GLOBAL KNOWLEDGE SOCIETY  โลกแห่งการเรียนรู้
คนในยุคดิจิทัลจะเก่งรอบด้านเพราะสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทั่วโลก และเปลี่ยนความรู้เป็นไอเดียใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนโลก

3 CONNECTIVITY  โลกเชื่อมต่อถึงกันง่ายขึ้น
ทุกภาษามีความสำคัญในการสื่อสาร ผู้คนสามารถสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีระหว่างประเทศ

4 URBANIZATION สังคมเมืองขยายตัว
เทคโนโลยีก้าวหน้า ทำให้ความเป็นเมืองและฐานประกอบการทางธุรกิจขยายไปสู่ชานเมืองและต่างจังหวัด

5 NEW GENERATION  โลกของคนรุ่นใหม่
ผู้คนยุคนี้ใช้เทคโนโลยีอย่างคล่องตัว ชอบทำกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน และมีบทบาทมากที่สุดในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทยและโลก

6 WOMENOMICS ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น
ผู้หญิงยุคใหม่ เก่ง ได้รับการยอมรับ สถานะการเงินดี มีบทบาทสำคัญในทุกวงการ

7 AGING SOCIETY เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
คนสูงวัยเพิ่มขึ้นทั่วโลก หลายประเทศเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

8 WORLD FRIENDLY รักษ์โลก
ผู้คนตื่นตัวกับการดูแลโลก ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทุกประเทศมุ่งสู่ Green Economy อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตร 

ข้อมูลจาก  The Opportunity : Knowledge Series by OKMD