What's On
ฉายภาพยนตร์เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
clock Saturday 20 Apr 2019

KingRama7.jpg

ฉายภาพยนตร์เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ.2468 / ความยาว 11 นาที

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมมือกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดฉายภาพยนตร์อันเป็นหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ไทย โดยเป็นภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวกรมรถไฟหลวง ที่จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายแก่ผู้สนใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นบันทึกเหตุการณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 7) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกภาพยนตร์พระราชพิธีสำคัญ ตามโบราณราชประเพณีของไทย

วันเสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 วันละ 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 15.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 1 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์