TK News
TK Kid Rangers: รวมพลังเด็กช่างคิดสร้างสรรค์ให้สังคมน่าอยู่
clock Thursday 29 Mar 2018

005.jpg

TK Kid Rangers: รวมพลังเด็กช่างคิดสร้างสรรค์ให้สังคมน่าอยู่

          หนึ่งในความฝันของเด็กๆ ส่วนใหญ่ คือการได้ทำอาชีพที่ช่วยเหลือผู้คน ไม่ว่าจะเป็นหมอ พยาบาล หรือตำรวจ แต่เด็กๆ บางคนอาจจะมีความฝันที่แตกต่างออกไป ซึ่งจริงๆ แล้วการช่วยเหลือผู้คนไม่ได้มีเพียงแค่อาชีพเหล่านี้เท่านั้น เด็กๆ ยังสามารถเลือกที่ปฏิบัติในรูปแบบอื่นได้ เพียงแค่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน
          อุทยานการเรียนรู้ TK park ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา โดยครั้งนี้มาในชื่อ TK Kid Rangers: รวมพลังเด็กช่างคิด กิจกรรมที่สานฝันให้เด็กๆ ได้สวมบทบาทเป็นขบวนการช่างคิด เพื่อพิชิตภารกิจช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่มากขึ้น
          กิจกรรมแบ่งทั้งหมดออกเป็น 2 ฐานใหญ่ๆ ที่ครอบคลุมภารกิจตั้งแต่ภายในบ้านและในสังคมของเรา ฐานแรกมีชื่อว่า คิดสนุก สุขรอบบ้าน เป็นการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน โดยให้เด็กๆ สวมบทบาทเป็นขบวนการช่างคิดหาวิธีการและข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง กิจกรรมย่อยแรกเป็นการยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เด็กๆ สามารถพบเจอในชีวิตประจำวัน ซึ่งมาพร้อมกับคำถามว่าเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ แข่งขันโดยการยกแผ่นป้ายแทนคำตอบ ตัวอย่างเหตุการณ์เช่น เมื่อทำจานแตกก็ต้องรีบกล่าวขอโทษและรีบบอกผู้ปกครองให้ช่วยเก็บกวาด เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารก็ต้องล้างมือก่อน ขณะเคี้ยวอาหารก็ไม่ควรพูด หรือเมื่ออยากเล่นเกมคอมพิวเตอร์ก็ต้องจำกัดเวลาเล่นให้เป็นระเบียบ เป็นการฝึกทักษะในการตัดสินใจให้ถูกต้องในเบื้องต้น
         ส่วนกิจกรรมย่อยที่สองเป็นเกมสนุกๆ โดยให้เด็กๆ ได้รู้จักวิธีการพับผ้าที่ถูกต้องเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งเป็นทักษะงานบ้านพื้นฐานที่เด็กๆ ควรจะเรียนรู้ โดยจำลองห้องมินิเธียเตอร์ให้เป็นแต่งตัวที่มีชั้นเสื้อผ้าวางไว้อยู่ มีกติกาคือเด็กๆ ต้องพับผ้าที่กองอยู่ที่พื้นให้เป็นระเบียบ และนำไปใส่ไว้ในชั้นให้ถูกต้องตามประเภทของผ้าชนิดนั้นๆ ใครที่สามารถทำเวลาได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เปรียบเหมือนจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งดีๆ ภายในบ้านให้เกิดขึ้นจนเป็นนิสัย
         หลังจากที่ได้ปูพื้นฐานทักษะการใช้ชีวิตในบ้านได้เป็นอย่างดีแล้ว ภารกิจต่อไปของขบวนการช่างคิดคือต้องออกไปปฏิบัติสิ่งดีๆ ในสังคมที่อยู่ภายนอกบ้าน กับกิจกรรมฐานที่สองในชื่อ คิดสร้างสรรค์ แบ่งปันสังคม โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน และมีตัวเลือกคำตอบ 3 คำตอบให้เด็กๆ ตัดสินใจเลือก เมื่อเลือกได้แล้วพี่ๆ ทีมงานจึงเฉลยคำตอบพร้อมกับอธิบายเหตุผลของคำตอบในแต่ละตัวเลือก ว่ามีผลกระทบมากน้อยต่อเหตุการณ์นั้นๆ อย่างไร ตัวอย่างเช่น เมื่อพบเจอคนหกล้มหมดสติต้องทำอย่างไร ตัวเลือกข้อ A ตะโกนเรียกคนมาช่วย ข้อ B โทรศัพท์แจ้งเบอร์ 1669 ข้อ C เดินผ่านไปเพราะไม่ใช่ญาติของเรา ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องคือ A และ B คือต้องตะโกนเรียกคนมาช่วยก่อนที่จะแจ้งเบอร์ 1669 ให้หน่วยกู้ชีพมาช่วยเหลือต่อไป หรือเมื่อพบเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างการพบเงินตกอยู่ที่พื้น ก็ควรตามหาเจ้าของหรือส่งให้เจ้าหน้าที่ ไม่ควรเก็บเงินไว้ใช้เอง
         นอกจากนั้นเป็นการจำลองสถานการณ์เมื่อเด็กๆ ต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ข้อควรปฏิบัติคือห้ามจับสิ่งของที่จัดแสดง ไม่เดินเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม และถ่ายรูปในพื้นที่อนุญาตให้ถ่าย หรือเมื่อต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้า มีข้อควรปฏิบัติคือเมื่อเดินเข้าขบวนรถแล้วต้องรีบเดินชิดข้างใน ไม่ควรยืนขวางทางเข้าออกหน้าประตูหรือยืนพิงเสาภายในรถไฟฟ้า ซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดที่ยกมาจะเป็นการวัดทักษะในการตัดสินใจเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมไปถึงการใช้หลักจริยธรรมอย่างถูกต้อง อันเป็นพื้นฐานของการอยู่รวมกันในสังคมนั่นเอง
          ไม่ว่าอนาคตต่อไปข้างหน้าของเด็กๆ ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมจะประกอบอาชีพใดก็ตาม เชื่อว่าจิตสำนึกของความเป็น TK Kid Rangers ในการทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น จะยังคงอยู่ภายในตัวเด็กๆ ทุกคนอย่างแน่นอน  

วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย