TK News
TK park เปิดตัวหนังสือนิทานภาพแสนสนุก
clock Wednesday 30 Aug 2017

TK park เปิดตัวหนังสือนิทานภาพแสนสนุก ชวนเด็กๆ เรียนรู้เรื่องเมืองภูเก็ต

PKpark-Book-655x315.jpg

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park เปิดตัวสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น 3 เล่ม กุ๋งกิ๋งเที่ยวภูเก็ต ภูเก็ตเปอรานากัน และปริศนาไข่มุกอันดามัน ซึ่งได้ร่วมมือกับนักเขียนและนักวิชาการท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งคนในท้องถิ่นเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันจนชินตา มุ่งเสริมสร้างความรู้และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เยาวชน พร้อมสอดแทรกเรื่องราวของคุณธรรมจริยธรรม โดยมีรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย ดึงดูดใจ และเหมาะสำหรับการส่งเสริมการอ่านสำหรับเยาวชนในแต่ละช่วงวัย

 

 กุ๋งกิ๋งเที่ยวภูเก็ต.jpg

"กุ๋งกิ๋งเที่ยวภูเก็ต" เป็นนิทานร้อยกรองประกอบภาพสำหรับเด็กที่ดำเนินเรื่องผ่าน "หนูน้อยกุ๋งกิ๋ง" คุณพ่อคุณแม่ ที่ออกเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจในจังหวัดภูเก็ตพร้อมภาพประกอบสีสันสดใสและบทร้อยกรองท่องจำง่าย เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

กุ๋งกิ๋งสนุกสุขสันต์
เที่ยว "พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว" น่าตื่นตา
รวมเรื่องราวชาวจีนตั้งถิ่นฐาน
ทั้งวิถีชาวบ้าน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

 ภูเก็ตเปอรานากัน.jpg

ส่วน "ภูเก็ตเปอรานากัน" เป็นหนังสือบันทึกข้อมูลความรู้ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตในรูปแบบที่ชวนให้เด็กอยากรู้ อยากอ่าน โดยผู้เขียนได้รวบรวมสถานที่สำคัญและวัฒนธรรม "เปอรานากัน" ที่ผสมผสานกันระหว่างจีนและมลายู ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำมาเล่าเรื่องผ่าน "ต้น" ที่อาสาพา "ลี่" ที่เดินทางมาจากปีนังท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเล่มนี้ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี

 ปริศนาไข่มุกอันดามัน.jpg

เล่มสุดท้าย "ปริศนาไข่มุกอันดามัน" เป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์แฟนตาซี นำเสนอตัวละครจากต่างดาวเดินทางมาตามลายแทงปริศนา เพื่อตามหาไข่มุกอันดามัน เหมาะสำหรับเด็กอายุ 10-12 ปี เนื่องจากเด็กในวัยนี้เป็นวัยอยากรู้อยากเห็น ชอบทดลอง และค้นคว้าหาความรู้

หนังสือทั้ง 3 เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น ซึ่ง TK park ได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสการเปิดอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต หรือ PK parkแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยจัดทำเป็น 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพลิดเพลินกับการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ที่อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ อุทยานการเรียนรู้เครือข่าย และ TK Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2645963-64 ต่อ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้