ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น Thursday 11 Jul 2019 ถึง Thursday 18 Jul 2019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม