ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด
เปิดรับฟังความคิดเห็น Monday 24 Jun 2019 ถึง Thursday 27 Jun 2019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม