ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพ Digital พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น Thursday 7 Mar 2019 ถึง Tuesday 12 Mar 2019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม