ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการกำกับเวทีและห้องประชุม จัดหาล่าม พิธีกร อุปกรณ์หูฟังการแปล การบันทึกภาพและเสียง ตัดต่อและถอดเทป และผลิตสื่อโสตทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น Monday 25 Feb 2019 ถึง Wednesday 27 Feb 2019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม