ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 2 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) พร้อมคู่มือจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น Thursday 14 Feb 2019 ถึง Wednesday 20 Feb 2019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม