ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผู้ดำเนินการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น Wednesday 30 Jan 2019 ถึง Wednesday 6 Feb 2019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม