ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์รองรับการทำงาน Smart Office ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น Friday 11 Jan 2019 ถึง Wednesday 16 Jan 2019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม