ร่างประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ สำหรับเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น Friday 4 Jan 2019 ถึง Wednesday 9 Jan 2019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม