ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น Friday 21 Dec 2018 ถึง Wednesday 26 Dec 2018
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม