ประกวดราคาจ้างปฏิบัติงานดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และดูแลรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ประกาศ
Wednesday 19 Oct 2016
รับเอกสาร
Thursday 20 Oct 2016 - Tuesday 25 Oct 2016
ยื่นซอง
Wednesday 26 Oct 2016 - Wednesday 26 Oct 2016
เปิดซอง
Tuesday 1 Nov 2016