ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมต่อรองรับการทำงานร่วมกับเว็บไซต์ใหม่และระบบบริหารจัดการสมาชิก เวอร์ชั่น 5 ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
Tuesday 9 Jul 2019
รับเอกสาร
Wednesday 10 Jul 2019 - Friday 19 Jul 2019
ยื่นซอง
Monday 22 Jul 2019 - Monday 22 Jul 2019
เปิดซอง
Tuesday 23 Jul 2019