ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Download
วันที่ประกาศ
Wednesday 3 Jul 2019
รับเอกสาร
Wednesday 3 Jul 2019 - Friday 12 Jul 2019
ยื่นซอง
Monday 15 Jul 2019 - Monday 15 Jul 2019
เปิดซอง
Wednesday 24 Jul 2019