ประกาศประกวดราคา จ้างทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังวัดบุรีรัมย์ 2 ภาษา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
Tuesday 30 Apr 2019
รับเอกสาร
Tuesday 30 Apr 2019 - Monday 13 May 2019
ยื่นซอง
Tuesday 14 May 2019 - Tuesday 14 May 2019
เปิดซอง
Thursday 16 May 2019