ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา Digital Content Creator ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
Monday 29 Apr 2019
รับเอกสาร
Monday 29 Apr 2019 - Wednesday 8 May 2019
ยื่นซอง
Friday 10 May 2019 - Friday 10 May 2019
เปิดซอง
Monday 13 May 2019