ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
Tuesday 2 Apr 2019
รับเอกสาร
Tuesday 2 Apr 2019 - Friday 19 Apr 2019
ยื่นซอง
Monday 22 Apr 2019 - Monday 22 Apr 2019
เปิดซอง
Tuesday 23 Apr 2019