ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 2 ภาษา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ประกาศ
Wednesday 20 Mar 2019
รับเอกสาร
Wednesday 20 Mar 2019 - Wednesday 20 Mar 2019
ยื่นซอง
Wednesday 20 Mar 2019 - Wednesday 20 Mar 2019
เปิดซอง
Wednesday 20 Mar 2019