ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพ Digital พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
Thursday 14 Mar 2019
รับเอกสาร
Friday 15 Mar 2019 - Friday 22 Mar 2019
ยื่นซอง
Monday 25 Mar 2019 - Monday 25 Mar 2019
เปิดซอง
Tuesday 26 Mar 2019