ประกาศประกวดราคา จ้างดำเนินการกำกับเวทีและห้องประชุม จัดหาล่าม พิธีกร อุปกรณ์หูฟังการแปล การบันทึกภาพและเสียง ตัดต่อและถอดเทป และผลิตสื่อโสตทัศน์ ด้วยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
Friday 1 Mar 2019
รับเอกสาร
Friday 1 Mar 2019 - Monday 11 Mar 2019
ยื่นซอง
Tuesday 12 Mar 2019 - Tuesday 12 Mar 2019
เปิดซอง
Wednesday 13 Mar 2019