ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผู้ดำเนินการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
Friday 1 Mar 2019
รับเอกสาร
Friday 1 Mar 2019 - Friday 1 Mar 2019
ยื่นซอง
Friday 1 Mar 2019 - Friday 1 Mar 2019
เปิดซอง
Friday 1 Mar 2019