ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 2 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) พร้อมคู่มือจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
Tuesday 26 Feb 2019
รับเอกสาร
Tuesday 26 Feb 2019 - Tuesday 12 Mar 2019
ยื่นซอง
Wednesday 13 Mar 2019 - Wednesday 13 Mar 2019
เปิดซอง
Monday 18 Mar 2019