ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผู้ดำเนินการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ประกาศ
Friday 8 Feb 2019
รับเอกสาร
Friday 8 Feb 2019 - Friday 22 Feb 2019
ยื่นซอง
Monday 25 Feb 2019 - Monday 25 Feb 2019
เปิดซอง
Tuesday 26 Feb 2019