ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์รองรับการทำงาน Smart Office ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
Tuesday 22 Jan 2019
รับเอกสาร
Tuesday 22 Jan 2019 - Friday 1 Feb 2019
ยื่นซอง
Monday 4 Feb 2019 - Monday 4 Feb 2019
เปิดซอง
Tuesday 5 Feb 2019