ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสาธิตงานดนตรีเพื่อการเรียนรู้ดนตรีประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ประกาศ
Thursday 17 Jan 2019
รับเอกสาร
Friday 18 Jan 2019 - Thursday 24 Jan 2019
ยื่นซอง
Friday 25 Jan 2019 - Friday 25 Jan 2019
เปิดซอง
Monday 28 Jan 2019