TK Provincial Network
 

 

hunhohin.jpg

 

อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ระยะที่ 1 ณ โรงสีแดง

his.jpg

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลนครสงขลา และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ในการสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน โดยร่วมกันวางแผนจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา (Songkhla Smart Center) ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง และในระหว่างนี้ทั้งสามหน่วยงานจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายคนรักเมืองสงขลา ดำเนินการจัดทำอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ระยะที่ 1 ณ โรงสีแดง บริเวณถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในลักษณะย่อส่วนการดำเนินงานอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา (Songkhla Smart Center) มาไว้ ณ โรงสีแดง เป็นเบื้องต้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ในการเปิดให้บริการห้องสมุดรูปแบบใหม่ ก่อนนำไปสู่อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2 ปี ข้างหน้านั้น ซึ่งอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ระยะที่ 1 ณ โรงสีแดง ได้มีพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558

อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ระยะที่ 1 ณ โรงสีแดง ตั้งอยู่บนถนนนครนอก ณ อาคารประวัติศาสตร์โรงสีแดง "หับ โห้ หิ้น" ซึ่งเป็นภาษาฮกเกี้ยน อันหมายถึงเอกภาพ ความกลมกลืน และความเจริญรุ่งเรือง ได้ทำการก่อสร้างและตกแต่งพร้อมแล้ว สำหรับส่งมอบความรู้และสานต่อเรื่องราวทางประเพณี ประวัติศาสตร์แก่ลูกหลานชาวสงขลา โดยมีพื้นที่ในการให้บริการ 2 ชั้น ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย มุมเด็ก (Kids Zones) พื้นที่อ่านหนังสือ (Reading Park) ลานสานฝัน โถงนิทรรศการ ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย Lake view Reading Zone พื้นที่อ่านหนังสือ ถูกออกแบบให้มีลักษณะโปร่งโล่ง สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันน่าประทับใจของทะเลสาบสงขลา และในบริเวณพื้นที่นี้ มีบริการ ฟรี WIFI สำหรับสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 18 ธันวาคม 2558

พื้นที่บริการ :  ขนาดพื้นที่ 350 ตารางเมตร

ที่อยู่ : อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ระยะที่ 1 ณ โรงสีแดง ถนนนครนอก อ.เมือง จ.สงขลา 90000

เวลาทำการ :

วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 19.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. - 17.00น.

โทรศัพท์ : 074 312 025 ต่อ 138

โทรสาร : 074 315 570 

เว็บไซต์ : www.facebook.com/SongkhlaSmartCenter