Local Knowledge Park
 

sk.jpg 

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ( SK park)

 “SK park” หรือ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัยในรูปแบบ" ห้องสมุดมีชีวิต" แห่งแรกของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้

his.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาขึ้นเป็นนโยบายหลัก โดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น จึงลงมติจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาขึ้นภายในจังหวัด โดยได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ภาคธุรกิจ และประชาชน จัดโครงการสร้างห้องสมุดมีชีวิตขึ้น

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2549 โดยการริเริ่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) กรุงเทพฯ ในฐานะห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาในการร่วมพัฒนาแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต การฝึกอบรมให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ ทั้งงานด้านบรรณารักษ์ ไอที การติดตั้งและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบสมาชิก การคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมสำหรับผู้อ่านแต่ละช่วงวัย สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ และเกมสร้างสรรค์ มีการสนับสนุนหนังสือตัวอย่างกว่า 1,500 เล่ม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาหนังสือและสื่อที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ  รวมทั้งสร้างสรรค์ชุดการเรียนรู้สาระท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร

การเกิดขึ้นของ SK park มีแนวคิดที่ชัดเจนเพื่อให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ภายใต้แนวความคิดห้องสมุดมีชีวิต อันเป็นทางเลือกใหม่ในการศึกษานอกตำราผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมหลายรูปแบบที่โดนใจเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  เป็นอาคาร 3 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนเจษฏางค์ ต.มหาชัย อ.เมือง ด้านหลังวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร แบ่งพื้นที่เป็น 3 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอย 1,900 ตร.เมตร เปิดให้บริการค้นคว้าหาความรู้ผ่านหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย รวมทั้งเกมสร้างสรรค์ และโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กที่จัดฉายภาพยนตร์ การ์ตูน และผลงานความคิดสร้างสรรค์จากเยาวชน 

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 16 ธันวาคม 2554

ขนาดพื้นที่ : 1,900 ตารางเมตร

ที่อยู่ : ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เวลาทำการ :

วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

(ปิดบริการวันจันทร์)

โทรศัพท์ : 034-870700

โทรสาร : 034-870700 ต่อ 31

เว็บไซต์ : www.facebook.com/SKpark.th