Exhibition Kits
เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน
Friday 29 Jun 2018

REVOLUTION_655x315px.jpg

TK park เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน

รู้อะไรไม่สู้ ... รู้วิชา แต่จะดีกว่าไหมถ้ารู้ทั้งวิชาและ รู้จัก ‘ตนเอง’

“โตขึ้นอยากเป็นอะไร” คำถามที่น้องๆ หลายคนมักถูกถามจากคนรอบตัวตั้งแต่เด็ก และหลายครั้งที่คำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบเพราะคนถูกถามยังคงสับสน

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดงาน TK park เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ค้นหาความถนัด และความสนใจของตนเอง สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบการตัดสินใจในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต

นิทรรศการ TO KNOW WHO YOU ARE

• ทุกคนฉลาดในแบบฉบับของตัวเอง นิทรรศการที่ช่วยให้น้องๆ ค้นหาความถนัด ความฉลาดทางปัญญา หรือพรสวรรค์ทางด้านต่างๆ ผ่านทฤษฎีพหุปัญญา (The Theory of Multiple Intelligence)

• เส้นทางที่ (คิดว่า) ใช่และอาชีพที่ (คิดว่า) ชอบ นิทรรศการที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้ความจริงของคณะที่อยากเข้าเรียนจากรุ่นพี่ และเบื้องหลังอาชีพจากเจ้าของอาชีพตัวจริง

• กว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยก็สายเสียแล้ว  พบเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

       ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้ง eduzone.com : ทักษะที่เด็กไทยควรมีในอนาคต ชมวิดีโอ

       หมอมินบานเย็น - พญ.เบญจพร ตันตสูติ เจ้าของเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา : สิ่งที่พ่อแม่น่าจะรู้นานแล้ว ชมวิดีโอ

       ลาเต้ - มนัส อ่อนสังข์ บรรณาธิการข่าวการศึกษา dek-d.com คณะมีแววมาแรงในปีหน้า ชมวิดีโอ

       บอย - ชีวิน โกสิยพงษ์ผู้บริหารค่าย LOVEiS สิ่งที่ต้องมีเพื่อเป็นวิตามินบำรุงชีวิต ชมวิดีโอ

เพราะ ‘รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน’ สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังของกิจกรรมได้ที่

• แนะให้แนว Talk “ปรับองศา มองหาอาชีพในอนาคต”

• แนะให้แนว Talk “เรียนแบบไอดอล” 

• แนะให้แนว Talk “สะกิด Mindset ให้เด็กไทยเข้าใจตัวเอง”

• แนะให้แนว Talk “อาจจะล้มลง แต่ไม่ล้มเลิก”

ติดตามบันทึกการสนทนาและบรรยากาศกิจกรรมย้อนหลังได้ทาง
นิตยสารออนไลน์ ReadMe Egazine ทาง www.tkpark.or.th l FB แนะให้แนว l #แนะให้แนว

       REVOLUTION-01.jpg  REVOLUTION-02.jpg

Download Exhibition File
นิทรรศการเปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution ไฟล์ที่ 1-1
นิทรรศการเปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution ไฟล์ที่ 1-2
นิทรรศการเปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution ไฟล์ที่ 1-3
นิทรรศการเปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution ไฟล์ที่ 1-4
นิทรรศการเปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution ไฟล์ที่ 1-5
นิทรรศการเปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution ไฟล์ที่ 1-6
นิทรรศการเปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution ไฟล์ที่ 1-7
นิทรรศการเปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution ไฟล์ที่ 1-8
นิทรรศการเปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution ไฟล์ที่ 1-9
นิทรรศการเปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution ไฟล์ที่ 2