Exhibition Kits
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต
Saturday 12 May 2018

As-water.jpg

นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต

“น้ำ” เป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง ซี่งมีความสำคัญต่อระบบของโลกใบนี้เป็นอย่างมาก เพราะโลกมีน้ำปกคลุมอยู่มากถึง 71% บนพื้นผิวโลก โดยน้ำทั้งหมดบนโลกถูกพบในมหาสมุทรถึง 96.5% เป็นน้ำใต้ดิน 1.7% และพบในธารน้ำแข็งและชั้นน้ำแข็งอีก 1.7% และอีกเล็กน้อยในชั้นบรรยากาศ นั้นทำให้เห็นว่ามีน้ำอยู่ในเกือบทุกอณูของโลกใบนี้ น้ำจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมหาศาลต่อการสร้างสมดุลให้แก่โลกและสิ่งมีชีวิต

ระบบของน้ำในโลกเป็นเหมือนระบบปิด (อาจมีบางส่วนหลุดออกไปนอกชั้นบรรยากาศบ้าง) โดยมีวัฏจักรของน้ำเป็นตัวควบคุม ทำให้น้ำทุกหยดที่เกิดขึ้นบนโลกหมุนเวียนและเข้าไปมีบทบาทกับอุณหภูมิของโลก ซึ่งทำให้เกิดปรากฎการณ์มากมาย ทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศและการไหลเวียนของน้ำ ซึ่งทั้งหมดเข้ามามีบทบาทอย่างมหาศาลต่อการใช้ชีวิตของสรรพชีวิตบนโลกที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกาย เฉกเช่นเดียวกับ “มนุษย์” ที่ต้องอาศัยและปรับตัวไปตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากน้ำ ด้วยเหตุผลทั้งหมดจึงทำให้น้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดนิทรรศการ “มีน้ำ มีชีวิต” เพื่อร่วมสร้างความตระหนักแก่เยาวชนและประชาชนให้เข้าใจเรื่องราวและความสำคัญของน้ำ แหล่งน้ำในธรรมชาติบนพื้นที่ต่างๆ ทั่วภูมิภาคของโลก เพื่อให้เห็นความสำคัญในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ รวมทั้งใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมความร่วมมือการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จากการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้จัดการน้ำอย่างยั่งยืน ... เพราะน้ำ คือ ชีวิต

สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังของกิจกรรมได้ที่ นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต

       As-water-01.jpg  As-water-02.jpg

Download Exhibition File
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบ นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด A2 ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด A2 ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด A2 ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด A2 ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด A2 ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด A2 ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด A2 ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด A2 ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด A2 ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด A2 ไฟล์ที่ 10
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการมีน้ำ...มีชีวิต ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 10