Exhibition Kits
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา
Tuesday 25 Jul 2017

Galax-655x315.jpg

นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park

อวกาศ” เป็นสถานที่ที่มวลมนุษยชาติมุ่งมั่นที่จะเดินทางขึ้นไป เพื่อไขความลับและปริศนามากมายที่อยู่บนนั้น มนุษย์เราจึงจำเป็นต้องรีดเค้นทั้งศักยภาพทางร่างกาย เพิ่มเติมความรู้ และบรรเจิดจินตนาการ เพื่อที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำขึ้นไปใช้ในอวกาศ เพื่อนำพาคำตอบมากมายกลับมาสู่พื้นโลก ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีนวัตกรรมด้านอวกาศเกิดขึ้นมากมาย และมีนวัตกรรมจากอวกาศหลายชิ้น ที่ถูกส่งลงมาขับเคลื่อนเทคโนโลยีบนโลก ซึ่งเราเห็นและใช้จนเกิดความเคยชิน และนึกไม่ถึงว่าของต่างๆ ที่เราใช้ตั้งแต่ตื่น ไปจนถึงเข้านอน เป็นสิ่งของที่นวัตกรรมจากอวกาศมอบให้

จากความสำคัญนั้น อุทยานการเรียนรู้ TK park จึงได้ดำเนินการจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมอวกาศรอบตัว” เพื่อให้เกิดรับรู้และเข้าใจเรื่องราวของนวัตกรรมอวกาศต่างๆ ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร และมีเทคโนโลยีอวกาศตัวใดบ้างที่เข้ามาขับเคลื่อนให้โลกก้าวไปข้างหน้า รวมถึงเรื่องราวการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทำบนโลกเปรียบเทียบกับกับการทดลองในอวกาศ พร้อมลงมือทำการทดลองการสร้างสภาวะไร้น้ำหนักด้วยตัวเอง และเรียนรู้เรื่องราวความก้าวหน้าวงการอวกาศของประเทศไทยไปกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังของกิจกรรมได้ที่ นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา       SPACE-01.jpg  SPACE-02.jpg

Download Exhibition File
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 10
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบ นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 10