Exhibition Kits
ในห้วงเวลา ในหลวง ในดวงใจ
Monday 09 Jan 2017

DadDay59-655x315.jpg

นิทรรศการ “ในห้วงเวลา ในหลวง ในดวงใจ”

            คนไทยส่วนใหญ่ในยุคสมัยนี้ต่างเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้พบ ได้รู้ ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ มากมายในห้วงเวลาแห่งพระชนมพรรษา 89 พรรษาและ 7 ทศวรรษแห่งการเถลิงถวัลยราชสมบัติ

            จดหมายเหตุนี้เรียงร้อยพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชอัจริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในลักษณะกาลานุกรม (Timeline) กับเรื่องราวของ 7 พระราชกรณียกิจสำคัญในช่วง 70 พรรษาแห่งการครองราชย์ 8 เหตุการณ์สำคัญตลอดพระชนมพรรษา และ 9 พระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ยอมรับและสดุดีของปวงชนชาวไทยและนานาชาติ

รับชมวิดีโอย้อนหลังของ เสวนา ในห้วงเวลา รัชกาลที่ ๙ ในดวงใจ


       DadDay59-01.jpg  DadDay59-02.jpg

Download Exhibition File
นิทรรศการในห้วงเวลา ในหลวง ในดวงใจ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการในห้วงเวลา ในหลวง ในดวงใจ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการในห้วงเวลา ในหลวง ในดวงใจ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการในห้วงเวลา ในหลวง ในดวงใจ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการในห้วงเวลา ในหลวง ในดวงใจ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 5