Staff Picks
Culture Journey ผจญภัยในองค์กรที่รัก
Story Name
Culture Journey ผจญภัยในองค์กรที่รัก
Author
พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
Printing House
เอช อาร์ เซ็นเตอร์
Call Number
658.4 .พ77

หนังสือเล่าถึงหลักการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สุนก และไม่น่าเบื่อ ซึ่งในเนื้อหาในเล่มได้ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบนิยายขนาดสั้น ที่มีตัวละครหลัก 3 คน ที่กำลังเจอมรสุมเรื่องคนในองค์กรถาโถมเข้ามาให้แก้ไข โดยมีอาจารย์อ้อเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นผู้ให้คำตอบและแนวทางแก้ปัญหาให้ตัวละครที่มีปัญหาทั้ง 3 คน ซึ่งปัญหาของตัวละครหลัก 3 คนในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นเสมือนตัวแทนของท่านผู้อ่านที่อาจจะกำลังเผชิญปัญหาแบบเดียวกันนี้อยู่และยังไม่เห็นหนทางว่าจะแก้ไขได้อย่างไร