New Arrivals
ธรรมะหน้าเด้ง
Story Name
ธรรมะหน้าเด้ง
Author
สม สุจีรา
Printing House
อมริทร์ธรรมะ
Call Number
294.34 .ส68

หนังสือที่รวบรวมศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และพุทธศาสตร์ มาอธิบายเรื่องความงามบนใบหน้า นับเป็นธรรมะประยุกต์ร่วมสมัยที่เข้ากันได้กับศาสตร์สาขาต่างๆ ในสมัยใหม่ และถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกๆ ที่มีวิธีการอธิบายแบบนี้ ซึ่งหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบลง และลองทำตามที่แนะนำ ผู้อ่านจะมีใบหน้าที่สดใส ออร่ากระจาย เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นอย่างแน่นอน