Staff Picks
เสริมพลังลบ Neenery
Story Name
เสริมพลังลบ Neenery
Author
หลิน ยู่ เซิ่ง
Printing House
วารา
Call Number
158 .ห735

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่จะเชียร์คุณหรือให้กำลังใจคุณ แต่มันคือหนังสือที่จะทำให้คุณมองเห็นปัญหาและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับชีวิตที่แท้จริง พลังลบไม่ใช่หลักธรรมคำสั่งสอนที่สูงส่งหรือซับซ้อนอะไร มันเป็นแค่ชีวิตจริงที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ แต่ไม่กล้าที่จะหันไปมอง