Staff Picks
3 ปีข้างหน้า คุณจะยังมีงานทำหรือไม่
Story Name
3 ปีข้างหน้า คุณจะยังมีงานทำหรือไม่
Author
โจจาง และ ไบรอัน เหยา
Printing House
อมรินทร์ฮาวทู
Call Number
158.7 .จ822

รวม 11 ขั้นตอนการฝึกฝนตัวเองให้ก้าวจากพนักงานออฟฟิศสู่เจ้าของธุรกิจสมัยใหม่ รวมทั้งสร้างความสามารถที่มีคุณค่าที่สุดใน ช่างฝีมือผู้มีทักษะเยี่ยม นักขายผู้กุมการตลาด ผู้จัดการผู้กุมการบริหาร ความสามารถสามด้านที่มีคุณค่าที่สุดในอนาคต ยุคสมัยเปลี่ยนไป ธุรกิจขนาดใหญ่ล้มละลาย ตลาดแรงงานมีการปรับตัว ปริญญาไม่อาจใช้เป็นใบผ่านทางเข้าทำงาน หรือทำให้ได้เงินเดือนสูง ต้องฝึกตนให้มีความสามารถทั้งสามด้านเท่านั้น จึงจะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย