New Arrivals
ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง
Story Name
ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง
Author
อลิซาเบธ คืบเลอร์-รอสส์ และ เดวิด เคสเลอร์ ผู้แปล : นุชรีย์ ชลคุป
Printing House
มูลนิธิโกมลคีมทอง
Call Number
128.5 .ค35 2561

ชีวิตคืออะไร เมื่อมองจากอีกสุดปลายหนึ่ง เราจะเรียนรู้ว่าเรามิได้โดดเดี่ยว ทว่าล้วนเชื่อมโยงอยู่ด้วยกัน เราจะเห็นว่าความรักเติบโตได้อย่างไร และความสัมพันธ์เติมเต็มเราอย่างไร ด้วยความหวังว่าเราจะสามารถแก้ไขความรู้สึกที่ว่าตนเองอ่อนแอไร้ค่า โดยตระหนักว่าไม่เพียงแต่เราทุกคนจะมีพลังเท่านั้น แต่ยังครอบครองพลังแห่งจักรวาลไว้ในตัวอีกด้วย