New Arrivals
ถามเป็น เปลี่ยนชีวิต
Story Name
ถามเป็น เปลี่ยนชีวิต
Author
เคียวอิจิโร่ อาวาซึ ผู้แปล : บัณฑิต ประดิษฐานุวงศ์
Printing House
ตถาตา
Call Number
160 .อ272

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่บอกวิธีตั้งคำถามอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่สุด โดยนำเสนอเทคนิค-วิธีการตั้งคำถามที่ดีในหลากหลายสถานการณ์ พื้นฐานขั้นตอนการตั้งคำถาม ชนิดและคุณลักษณะของคำถามในหลายรูปแบบ คุณภาพของคำถามและวิธีใช้คำถาม โดยแบ่งคำถามออกเป็น 4 แบบคือ คำถามเบา คำถามแย่ คำถามหนัก และคำถามที่ดี พร้อมกลเม็ดเคล็ดลับแบบเจาะลึกจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็น การสนทนาในชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือแม้แต่การอบรมลูก ซึ่งคำถามที่ดีมีพลังเหล่านี้ จะทำให้ผู้ถูกถามตระหนักรู้สิ่งใหม่ ๆ และนำไปสู่แนวคิดหรือการกระทำใหม่ ๆ ได้