New Arrivals
บทเรียนชีวิตที่จิตแพทย์อยากบอก
Story Name
บทเรียนชีวิตที่จิตแพทย์อยากบอก
Author
M. Scott Peck ผู้แปล : วิทยากร เชียงกูล
Printing House
โอ้มายก้อด
Call Number
158.1 .พ31

หนังสือที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น โดยกล่าวถึงกระบวนการ "เติบโต" ผ่านมุมมองที่สั่งสมจากประสบการณ์ของ "จิตแพทย์" ผู้ต้องพบเจอผู้ป่วย ผู้มีปัญหาชีวิต วันแล้ววันเล่า จนกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่นำมาแบ่งปันกับคนทั่วไป เป็นจิตวิทยาแนวใหม่ที่เกี่ยวกับวินัย ความรัก ความเจริญงอกงามทางจิตใจ คติความเชื่อ ศาสนา และพลังศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะช่วยทำให้เราเห็นช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาความเจริญงอกงามทางจิตใจของตัวเองและคนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก คู่ครอง ลูก ญาติมิตร เพื่อน ฯลฯ ได้เพิ่มขึ้น