New Arrivals
แค่เราเข้าใจ
Story Name
แค่เราเข้าใจ
Author
ภูวณัฎฐ์ แท่นวัฒนกุล (ครูภู)
Printing House
springbooks
Call Number
895.914 .ภ474

ความทุกข์ ความผิดหวัง ความเสียใจ เราสามารถอยู่กับมันได้ หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น ด้วยจิตวิทยาที่นำเสนออย่างเข้าใจง่าย หลายเรื่องราวจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนกำลังใจที่ดี ให้คุณเติมเต็มพลังในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี