New Arrivals
นาซ่าก็พาเธอกลับมาไม่ได้
Story Name
นาซ่าก็พาเธอกลับมาไม่ได้
Author
อิสญะ ตระกูลพุทธรักษา
Printing House
สปริงบุ๊กส์
Call Number
895.914 .อ383 2561

รวบรวมเขียนมาจากชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้าง เพราะเราเชื่อว่ายังมีหลายคนที่เคยผ่าน เรื่องราวต่างๆ มาคล้ายกัน แค่จุดจบของแต่ละคนนั้นอาจจะต่างกันออกไป ทุกครั้งที่มีคนมาปรึกษาเรื่องความรัก เรามักจะบอกเขาไปเสมอว่า เราก็เป็นคนหนึ่งที่ล้มเหลวเรื่องความรัก เราให้คำปรึกษาแกไม่ได้หรอก เราทำได้แค่รับฟังแกระบายเท่านั้นนะ แล้วทีนี้คุณพร้อมจะรับฟังเรื่องราวของเขาบ้างหรือยัง