New Arrivals
โรงเรียนสร้างคนดี เล่ม 1 : ฉันอยากมั่นใจในตัวเอง
Story Name
โรงเรียนสร้างคนดี เล่ม 1 : ฉันอยากมั่นใจในตัวเอง
Author
Cheon Keun-ah และ Neonb ผู้แปล : นริศร์ จิตปัญโญยศ
Printing House
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
Call Number
ยว .ช956ฉ

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย “แพทย์หญิงช็อนคึนอา” นักวิจัยด้านสมอง จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ผู้ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 แพทย์ระดับโลก ซึ่งได้รวบรวมวิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ ผ่านเรื่องราวของ “เนมิ” ผู้ขาดความมั่นใจ ต้องย้ายห้องมาเรียนกับคุณครูและเพื่อนใหม่ มิหนำซ้ำยังต้องนั่งติดกับ “ยูมิ” ผู้ชอบเปรียบเทียบเนมิว่าด้อยกว่าตนทุกเรื่อง เนมิจะเปลี่ยนตัวเองให้มีความมั่นใจได้หรือไม่ ต้องคอยติดตามและเอาใจช่วย