New Arrivals
ช่วยผมทีอยากเป็นเด็กดีบ้าง : เรียนรู้วิธีแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหา
Story Name
ช่วยผมทีอยากเป็นเด็กดีบ้าง : เรียนรู้วิธีแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหา
Author
Kim, Tae Kwang ภาพประกอบ : Kim, Chang Hee ผู้แปล : วิมลมาศ หมื่นหอ
Printing House
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
Call Number
ยว .ค36ช

หนังสือที่สอนให้เด็กๆ เข้าใจปัญหาของตัวเองและแนะนำวิธีแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ผ่านเรื่องราวของเด็กชั้นประถมเจ้าปัญหา ไม่ว่าจะเป็น "แบงก์" ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยมาก "บ๊วย" เกลียดการอ่านหนังสือเป็นที่สุด "อาย" ไม่ชอบพูดหน้าชั้นเรียน "โอ้" ไปเรียนสายและลืมทำการบ้านอยู่เสมอ "ใหม่" ยังไม่ทันเริ่มลงมือทำก็ล้มเลิกเสียแล้ว แต่โชคดีที่พวกเขามีพ่อแม่และคุณครูคอยชี้แนะและให้คำปรึกษา จะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหลังห้องที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง พวกเขาจะพัฒนาตนเองได้สำเร็จหรือไม่? มาเอาใจช่วยพวกเขากันเถอะ