New Arrivals
ไดโนเสาร์น้อยกับกระเป๋าวิเศษ
Story Name
ไดโนเสาร์น้อยกับกระเป๋าวิเศษ
Author
พรชัย แสนยะมูล
Printing House
เบสท์โฟร์คิดส์
Call Number
ยว .พ72ดก

นิทานคำกลอน 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ  นอกจากจะฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัย ช่างจินตนาการ แล้วยังสอนให้เด็กมีระเบียบวินัย เก็บของที่ใช้แล้วให้เข้าที่ สอนให้รู้จักเทียบขนาด ใหญ่กว่า เล็กกว่า เท่ากัน รู้จักฝึกลำดับเวลา สอนให้มีมารยาทในการเข้าห้องสมุด ปลูกฝังให้รักการอ่าน เป็นการสอนโดยไม่บอกตรงๆ แต่ให้เด็กฝึกตีความด้วยความสนุกสนานของภาษา