Local Knowledge Book Series
อีเล้งเค้งโค้ง ไปตลาด...ไปตราด
Story Name
อีเล้งเค้งโค้ง ไปตลาด...ไปตราด
Author
ชีวัน วิสาสะ
Printing House
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2555
Call Number
ยว .ช37อต

เรื่องราวของห่านอีเล้งเค้งโค้ง กับคุณหมีใหญ่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ถ้าคุณหมีใหญ่ไม่ได้ฟังพลาด แทนที่จะพาเจ้าห่านไป “ตลาด” กลับไป “ตราด” แทน เรื่องราวจึงสนุกกันใหญ่